Bij ons heeft u de mogelijkheid om te betalen met de volgende betaalmiddelen:

  • iDeal
  • Paypal
  • BanContact Mister Cash
  • Achteraf betalen met Billink(€1,-extra kosten)

Betalen met Paypal

Bij ons kunt u ook via PayPal betalen. Indien u kiest om met PayPal te betalen, wordt u na het bestellen direct doorgestuurd naar de PayPal website.

Indien u al aangemeld bent bij PayPal kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en de betaling bevestigen. Als u nieuw bent bij PayPal kunt u zich ook als gast aanmelden of een PayPal rekening openen en de betaling bevestigen.

Op het moment van bevestigen zal er een autorisatie worden uitgevoerd van uw PayPal account, uw bestelling wordt vervolgens direct verwerkt. Zodra u uw bestelling in ontvangst heeft genomen zal het openstaande bedrag gecrediteerd worden van uw PayPal account.

Als u een bestelling via PayPal betaalt, ontvangt u van ons altijd een ontvangstbevestiging waarin ook een link naar het PayPal betaalproces is opgenomen. Indien het betaalproces door welke oorzaak dan ook wordt onderbroken, dan heeft u met deze link nog drie uur de tijd om de betaling af te ronden. Na het verloop deze drie uren, is betalen helaas niet meer mogelijk. Uw bestelling wordt dan automatisch geannuleerd. Indien u goederen terugstuurt wordt het bedrag weer bijgeschreven op uw PayPal-account of uw bankrekening. U kunt dit zelf regelen via de PayPal website.

Betalen met iDEAL

U hebt ook de mogelijkheid om per iDEAL te betalen. Dit verloopt via een aantal stappen:

Wanneer u gebruik maakt van internet bankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank, dan kunt u gebruik maken van iDEAL.

U legt uw bestelling in uw winkelwagentje. Vervolgens kunt u kiezen bij betaalwijzen om te betalen met iDEAL.

U wordt doorgeleid naar uw eigen internet bankieren omgeving, waar uw betaling klaarstaat. Vul de ontbrekende gegevens in en doe een betaling.

Het bedrag wordt direct van uw rekening afgeschreven,  Shishapen.nl krijgt dan bericht dat de bestelling is betaald.

LET OP: Vergeet niet na het betalen terug te gaan naar onze site om uw bestelling af te ronden! Vervolgens kunnen wij beginnen met uw bestelling te verwerken.

Achteraf betalen met Billink ( €1,- kosten)

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn (14 dagen na ontvangst van de bestelling)te worden
voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde
van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die
de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door
of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen
onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en
toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van
aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het
verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De
gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige
betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is
Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks
wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als
hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is
bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond
van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van
zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en
aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd
het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de
klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag
te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van
de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en
75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan
een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met
betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de
derde aan wie de vordering is overgedragen.